TOPlist

Reštaurovanie pamiatok

Reštaurovanie sochy
Ako člen Komory reštaurátorov
sa spolupodielam na reštaurovaní
národných kultúrnych pamiatok.


Umelecko-remeselná obnova
Obnova fasád a interiérov, kamenných,
štukových, sádrových čí drevených prvkov.


Socha/Kópia
Realizácia odliatkov a kópií sôch,
umeleckých predmetov zo sádry,
umelého kameňa či epoxidu.