TOPlist

O mne

Špecializácia

S 6

Reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry.

Viac na stránke Komory reštaurátorov

Člen Komory reštaurátorov

osvedčenie o členstve č. 252
(od 28. 10. 2013)