TOPlist

Realizácie


Školské projekty

Počas rokov 2002 až 2009 som sa počas štúdia na Katedre reštaurátorskej tvorby na VŠVU
v ateliéroch reštaurovania drevenej a kamennej sochy realizoval vo viacerých reštaurátorských projektoch.

Jednalo sa o kompletné reštaurovania sochárskych pamiatok,
v rámci ktorých bolo potrebné vypracovať reštaurátorský zámer, uskutočniť reštaurátorský výskum, na základe ktorého boli zrealizované samotné práce, ktoré boli kompletne fotograficky zdokumentované.

Reštaurovanie sochy

Kríž z Nitry, inštalácia, jeseň 2009 2009 | KAMEŇ, MONUMENT
Kamenný stĺp s krížom z Nitry
> Odstránenie sekundárnych maliarskych úprav z povrchu.
> Reštaurovanie kamenného nadrozmerného diela.
> Obnova latinského nápisu.
Reštaurovanie kamennej sochy sv. Vendelína z 19. stor.,  zo Záhorskej Vsi, 2008 2008 | KAMEŇ, FIGÚRA
Kamenná socha sv. Vendelína
> Reštaurovanie sochy svätca v podživotnej veľkosti.
> Rekonštrukcia chýbajúcej hlavy zvieraťa (atribútu svätca).
Reštaurovanie drevenej polychrómovanej sochy anjela z Dobrej Nivy, 2007 2007 | DREVO, ANJEL
Reštaurovanie sochy Anjela
> Rekonštrukcia chýbajúcich prstov, časti chodidla a krídiel.
> Reštaurovanie zlátenia a poškodeného inkarnátu.
Reštaurovanie a hypotetická rekonštrukcia kamennej sochy sv. Floriána, 2004 2004 | KAMEŇ, FIGÚRA
Sv. Florián - patrón požiarnikov
> Konzervovanie výrazne poškodenej kamennej sochy svätca.
> Hypotetická rekonštrukcia chýbajúcich častí sochy v hline.
Reštaurovanie  kamennej sochy neznámeho svätca, 2004, stav pred reštaurovaním 2004 | KAMEŇ, FIGÚRA
Neznámy svätec/evanjelista
> Reštaurovanie sochy tzv. "muzeálnym prístupom".
> Snaha o čo najmenší zásah do existujúcej podoby sochy.