TOPlist

Realizácie


Umelecko-remeselná obnova budov
a sochársko-architektonických objektov


- očistenie povrchu
- upevnenie uvoľnených častí
- spevnenie (penetrácia) povrchu
- doplnenie chýbajúcich častí (vyhotovenie nových ríms, hlavíc, ornamentov)
- farebná úprava povrchu
- zhotovenie foriem a odliatkov z nich

Umelecko-remeselná obnova

Renovácia kamenného schodiska v spolupráci s Mgr.art. Pavlom Hromom a Mgr.art Martinom Šeniglom, Palác Motešických, Bratislava, 2010, stav po renovácii 2010 | UMELÝ KAMEŇ, SCHODISKO
Renovácia kamenného schodiska
> Obnova kamenného schodiska historickej budovy.
> Renovácia povrchu schodových stupňov a rekonštrukcia odpočívadiel (podest).
> Dôraz na precízne vyhotovenie detailov a štruktúry povrchu.