TOPlist
Realizácie


V rámci mojej profesie sa venujem záchrane a obnove umeleckých diel a predmetov výtvarného umenia vyhotovených z rôzneho materiálu, ktoré nie sú zapísané v zozname národných kultúrnych pamiatok.

Obnova výtvarných diel

Stav po obnove 2020 | EPOXIDOVÁ ŽIVICA, SOCHA ŽENY, FLÓRA, VENUŠA
Socha Flóry/Venuše
> Obnova odliatku z epoxidovej živice
> Zachovanie patiny na diele
> Dotmelenie chýbajúcich miest
> Farebné scelenie
Stav po obnove 2020 | KAMEŇ, MONUMENT, KRÍŽ
Kríž Nemšová
> Tmelenie prasklín a škár
> Obnovenie schátraného nápisu
> Doplnenie chýbajúcich písmen
Stav pred reštaurovaním 2020 | KAMEŇ, PANNA MÁRIA
Panna Mária Fatimská
> Očistenie sochy od náterov
> Vymaľovanie nanovo
> Vyzlátenie hviezd na svätožiari
Soška Madonny stav pred a po obnove 2019 | SÁDRA, MADONNA
Soška Madony
> Výrazne poškodená sádrová soška
> Nové osadenie hlavičiek
> Rekonštrukcia maliarskej vrstvy
Panna Mária Lurdská stav po obnove 2018 | SÁDRA, PANNA MÁRIA
Panna Mária Lurdská
> Nevhodne pomaľovaná sádrová soška
> Očistenie od náterov
> Rekonštrukcia farebnosti
Stav po obnove 2017 | SÁDRA, SÚSOŠIE, PIETA
Pieta Nová Bošáca
> Očistenie pamiatky od starých náterov
> Zakonzervovanie sádry
> Vymaľovanie nanovo
Stav po osadení, zamurovaní a omietnutí, Rytierska sála, Barborin palác, Trenčiansky hrad 2017 | UMELÝ KAMEŇ, PORTÁL, TRENČIANSKY HRAD
Portál z umelého kameňa
> Odliatok z umelého kameňa, škriabaný
> Osadenie a zamurovanie
Sádrový model erbu 2016 | SÁDRA, RELIÉF, HERALDIKA
Erb
> Realizácia erbu podľa heraldickej predlohy.
> Modelovanie v hline.
> Zhotovenie sádrovo-silikónovej formy.
> Sádrový odliatok
Stav po obnove 2012 | DREVO, SÚSOŠIE, JAZDEC
Jazdci
> Prilepenie odlomenej hlavy
> Tmelenie lokálnych úbytkov
> Farebná úprava tmelov
Stav pred obnovou 2010 | SUBDODÁVKA, UMELÝ KAMEŇ, SCHODISKO
Renovácia kamenného schodiska
> Obnova kamenného schodiska historickej budovy.
> Renovácia povrchu schodových stupňov a rekonštrukcia odpočívadiel (podest).
> Dôraz na precízne vyhotovenie detailov a štruktúry povrchu.