TOPlist
Realizácie


Rovnako som držiteľ špecializácie S1, ktorá zahŕňa reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch, drevených oltárnych architektúr a drevených architektonických článkov v nadväznosti na historickú architektúru.

Reštaurovanie drevenej sochy

Stav po reštaurovaní 2021 | POHREBNÝ ŠTÍT, PETRIFIKÁCIA DREVA, ERB
Mortuárium Ladislava Révaia
> Očistenie latinského nápisu
> Rekonštrukcia lístkov na vavrínovom venci
> Dopĺňanie zlátenia a striebrenia
Stav po reštaurovaní 2016 | ODBORNÁ PRAX, OLTÁRNA ARCHITEKTÚRA, SOCHY
Oltár všetkých svätých
> Realizácia na 3 etapy
> Odstránenie sekundárnych premalieb
> Retušovanie pôvodnej farebnej vrstvy
> Zlátenie chýbajúceho pôvodného zlátenia
Stav po reštaurovaní 2013 | ODBORNÁ PRAX, KRISTUS
Kristus na kríži
> Kompletné reštaurovanie
> Dorezávanie chýbajúcich lúčov svätožiary
Reštaurovanie drevenej polychrómovanej sochy anjela z Dobrej Nivy, 2007 2007 | ŠKOLSKÝ PROJEKT, ANJEL
Reštaurovanie sochy Anjela
> Rekonštrukcia chýbajúcich prstov, časti chodidla a krídiel.
> Reštaurovanie zlátenia a poškodeného inkarnátu.