TOPlist
« Späť na Reštaurovanie drevenej sochy

Mortuárium Ladislava Révaia

Stav po reštaurovaní. <br><br>Jedná sa o veľkorozmerný pohrebný štít vyhotovený ako súčasť nákladnej výzdoby barokových pohrebných slávností. Tieto štíty sa počas pohrebného sprievodu niesli pred rakvou a nakoniec boli ponechané na stene kostola. Ústredným prvkom štítu je erb rodu Révai. Kolopis informuje o smrti Ladislava Révaia dňa 19. apríla roku 1667 vo veku 67 rokov. Ďalšia výzdoba štítu (zbrane, kyrys, a i.) poukazuje na významnú vojenskú kariéru.<br><br><strong>Ladislav Révai</strong> (*1600 - †1667) bol kráľovským radcom, vyslancom v Konštantínopole a vojenským veliteľom. Vyznamenal sa vo viacerých bitkách s Turkami, a taktiež v protihabsburských povstaniach. Jeho pôsobenie sa viaže aj k Beckovu. Od roku 1632 zastával hodnosť beckovského hradného kapitána a od roku 1647 sa uvádza ako komposesor Beckovského panstva. V Beckove si spolu s manželkou Alžbetou Drugetovou prestaval panskú kúriu na kaštieľ  a často sa tu zdržiaval.<br><br>Autorka textu: Mgr. Mária Vdovičíková

Stav po reštaurovaní.

Jedná sa o veľkorozmerný pohrebný štít vyhotovený ako súčasť nákladnej výzdoby barokových pohrebných slávností. Tieto štíty sa počas pohrebného sprievodu niesli pred rakvou a nakoniec boli ponechané na stene kostola. Ústredným prvkom štítu je erb rodu Révai. Kolopis informuje o smrti Ladislava Révaia dňa 19. apríla roku 1667 vo veku 67 rokov. Ďalšia výzdoba štítu (zbrane, kyrys, a i.) poukazuje na významnú vojenskú kariéru.

Ladislav Révai (*1600 - †1667) bol kráľovským radcom, vyslancom v Konštantínopole a vojenským veliteľom. Vyznamenal sa vo viacerých bitkách s Turkami, a taktiež v protihabsburských povstaniach. Jeho pôsobenie sa viaže aj k Beckovu. Od roku 1632 zastával hodnosť beckovského hradného kapitána a od roku 1647 sa uvádza ako komposesor Beckovského panstva. V Beckove si spolu s manželkou Alžbetou Drugetovou prestaval panskú kúriu na kaštieľ a často sa tu zdržiaval.

Autorka textu: Mgr. Mária Vdovičíková