TOPlist
Realizácie


Ako člen Komory reštaurátorov, som držiteľom špecializácie S6, ktorá ma oprávňuje vykonávať reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry.

Reštaurovanie kamennej sochy

Stav po reštaurovaní 2021 | PAMATNÍK, SOCHA, NÁPIS
Pomník obetiam svetovej vojny
> Reštaurovanie vápencovej sochy
> Tmelenie pieskovcového podstavca
> Obnova betónového pódia
Stav po reštaurovaní 2019 | SÚSOŠIE, PANNA MÁRIA
Socha Panny Márie
> Očistenie od depozitu a vegetácie
> Rekonštrukcia chýbajúcej ruky spolu s absentujúcim žezlom.
> Vyzlátenie atribútov, koruniek a erbu
> Národná kultúrna pamiatka
Stav po reštaurovaní 2019 | ARCHITEKTÚRA, TRENČIANSKY HRAD
Kamenné portále na Trenčianskom hrade
> Očistenie kamenných prvkov od cementu
> Dotmelenie chýbajúcej hmoty
> Napojenie omietky
Stav po reštaurovaní 2018 | SUBDODÁVKA, ARCHITEKTONICKÉ ČLÁNKY, KOSTOL
Fasáda Piaristického kostola v Trenčíne
> Čistenie od cementových tmelov
> Petrifikovanie
> Dotmelenie a farebná úprava farbou Keim
Stav po reštaurovaní 2018 | MONUMENT, PAMATNÍK PADLÝCH
Pomník padlých v SNP
> Pamätník poškodený padajúcim stromom
> Odlomenená a poškodená hlava a rímsa
> Obnova terrazzových schodov
> Národná kultúrna pamiatka
Stav po reštaurovaní 2017 | SUBDODÁVKA, KONZERVOVANIE, FLORIÁN
Konzervovanie sochy sv. Floriána
> Muzeálny spôsob reštaurovania
> Minimálna miera tmelenia
> Petrifikácia kamennej hmoty
Proces inštalácie 2015 | SUBDODÁVKA, SOCHA, KÓPIA, NEPOMUCKÝ
Kópia sochy sv. Jána Nepomuckého
> Sádrovo-silikónová forma
> Výdusok z umelého kameňa
> Zlátenie kovových prvkov
> Osadenie na podstavec
Stav po reštaurovaní 2014 | SUBDODÁVKA, SÚSOŠIE, ARCHITEKTÚRA, NEPOMUCKÝ
Súsošie sv. Jána Nepomuckého
> Odstránenie depozitu tlakovou vodou
> Očistenie od sekundárnych náterov
> Tmelenie chýbajúcich miest
Reštaurovanie kamennej sochy sv. Vendelína z 19. stor.,  zo Záhorskej Vsi, 2008 2008 | ŠKOLSKÝ PROJEKT, FIGÚRA, VENDELÍN
Kamenná socha sv. Vendelína
> Reštaurovanie sochy svätca v podživotnej veľkosti.
> Rekonštrukcia chýbajúcej hlavy zvieraťa (atribútu svätca).
Reštaurovanie  kamennej sochy neznámeho svätca, 2004, stav pred reštaurovaním 2004 | ŠKOLSKÝ PROJEKT, EVANJELISTA
Neznámy svätec/evanjelista
> Reštaurovanie sochy tzv. "muzeálnym prístupom".
> Snaha o čo najmenší zásah do existujúcej podoby sochy.