TOPlist
O mne

Špecializácia

S 1

Reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch, drevených oltárnych architektúr a drevených architektonických článkov v nadväznosti na historickú architektúru

S 6

Reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry.

Člen Komory reštaurátorov

osvedčenie o členstve č. 252
(od 28. 10. 2013)