TOPlist
O mne

Štúdium

Vysokoškolské vzdelanie

2007-2009
Titul Mgr. art., obhájený v Ateliéri reštaurovanie kamenných sôch a kamenných článkov architektúry na Katedre reštaurátorskej tvorby, Vysoká Škola Výtvarných Umení v Bratislave

2008
Semestrálny študijný pobyt na Accademia di Belle Arti di Carrara, Taliansko

2002-2007
Titul Bc., obhájený v Ateliéri reštaurovania drevených polychrómovaných sôch na Katedre reštaurátorskej tvorby na VŠVU Bratislava

Stredoškolské vzdelanie

1998-2002
Stredoškolské s maturitou v odbore Umelecké odlievanie kovov na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici

Workshopy

2003
From Masaccio to Marini, heritage of figurative visual art, Florencia, Taliansko